Ziekenhuizen Rotterdam.nl

Het laatste nieuws over de ziekenhuizen in rotterdam

Ziekenhuizen: IGZ moet kritiek matigen

Maandag 24 november 2008


(Novum) - De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) moet niet meer zulke kritische rapporten over ziekenhuizen uitbrengen. Het mogen er ook best wat minder zijn. Dat zeggen de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Orde van Medisch Specialisten dinsdag in reactie op een rapport van de IGZ.

Vrijdag stelde de IGZ in een rapport dat jaarlijks tientallen mensen overlijden doordat medische apparatuur niet goed wordt gebruikt of slecht wordt onderhouden. Volgens de NVZ en de orde werkt de toon van de rapporten averechts. Ziekenhuiswerknemers zouden daardoor worden gedemotiveerd om door te gaan met verbeteringen. Ook zou het mensen afschrikken in de zorg aan de slag te gaan.

Daarnaast valt er volgens de NVZ en de orde wel wat af te dingen op de kwaliteit van de rapporten. Zo wordt de stelling dat er tientallen mensen zouden overlijden volgens een woordvoerder van de NVZ niet goed onderbouwd in het meest recente rapport. "Dat is op deze manier nogal een verdachtmaking."


Een ander voorbeeld is een rapport waarin werd geschreven over een verpakking van een kunstheup die over de gebruiksdatum zou zijn. Die was volgens de zegsman in één ziekenhuis aangetroffen, maar de inspectie zou de indruk wekken dat dit aan de orde van de dag is.

Volgens de NVZ overschreeuwt de inspectie zich onder politieke druk. Er worden resultaten verlangd van de inspectie waardoor de IGZ de neiging heeft zich te nadrukkelijk te profileren, stelt de NVZ-zegsman.

De organisaties willen op korte termijn met de IGZ om de tafel om te praten over de oproep. Tijdens een bestuurlijk overleg dat al op de planning stond zullen de NVZ en de orde vragen of de IGZ zich herkent in de kritiek en wat ze daaraan wil doen.

Bron: Msn.nlKlink: Informatie-beveiliging ziekenhuizen moet beter

Zaterdag 15 november 2008

Den Haag - Het ontbreken van systematisch uitgewerkt informatiebeveiligingsbeleid bij ziekenhuizen moet snel worden verholpen. Dat stelt minister Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een brief aan de Tweede Kamer. De bewindsman reageert op het rapport 'Informatiebeveiliging ziekenhuizen voldoet niet aan de norm' van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Dat rapport is gebaseerd op onderzoek bij 20 ziekenhuizen.

"De zorg is een zeer informatie intensieve sector. Ook neemt elektronische informatie-uitwisseling in de zorg een grote vlucht. Het gaat daarbij zowel om uitwisseling van patiëntgegevens binnen het ziekenhuis als uitwisseling van patiëntengevens via de huidige lokale en regionale netwerken. De informatiebeveiliging van zowel papieren als elektronische dossiers dient daarbij uiteraard op orde te zijn" , aldus Klink in zijn brief aan de Kamer. Bij onvoldoende planvorming zal de IGZ handhavingsmaatregelen inzetten.

De minister wijst in zijn brief ook op de invoering van het elektronisch patiëntendossier. ,,Het EPD voldoet aan de hoogste normen van veiligheid ", schrijft hij. ,,Gezien de gevoeligheid van de uit te wisselen gegevens zijn vanaf het begin zeer hoge eisen gesteld aan de beveiliging van de gehele EPD-keten." Daarom moeten de ziekenhuizen voordat ze kunnen aansluiten op het EPD beschikken over een gekwalificeerd ziekenhuisinformatiesysteem en een GBZ-verklaring (goed beheerd zorgsysteem).

Volgens de minister zal invoering van het landelijk elektronisch patiëntendossier gaan bijdragen aan extra aandacht voor informatiebeveiliging en een versnelde opschaling van het niveau van informatiebeveiliging van ziekenhuizen.

Voor de korte termijn hebben de 20 onderzochte ziekenhuizen vorige maand een plan van aanpak ingeleverd bij de IGZ. In dat plan geven ze aan wat ze ondernemen om volledig aan de normen te voldoen en per wanneer dat is gerealiseerd. Alle andere ziekenhuizen is gevraagd uiterlijk 1 februari aanstaande zo'n plan van aanpak te leveren.

Bron:Blik op nieuws.nl

Philips ontwikkelt 'intelligente pil'

Zaterdag 15 november 2008


Elektronicabedrijf Philips heeft een 'intelligente pil' ontwikkeld. Deze zogeheten iPill is een capsule, die elektronisch geprogrammeerd kan worden. De pil bevat een camera, waarmee het darmkanaal verkend kan worden. Het is vergelijkbaar met de camerapil, maar deze intelligente pil zou ook in staat zijn om medicatie vrij te geven in de darmen. Bij darmaandoeningen zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en darmkanker zou de pil in de toekomst misschien een betere behandeling kunnen geven, voornamelijk bij het uittesten van nieuwe medicijnen. Hieronder is het volledige persbericht te vinden en geeft de mening weer van de producent Philips. Deze pil is nog niet getest bij patiënten en zal de eerstkomende jaren ook nog niet op de markt komen.

Bron: crohnsite.be